37.

Předkládá: Bc. Pavel Šoltys, DiS., náměstek hejtmana
Zpracoval: Bc. Pavel Šoltys, DiS.
náměstek hejtmana

Ing. Radek Dosoudil
vedoucí odboru strategického rozvoje kraje

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 27. 2. 2017

Technická oprava v hodnotícím kritériu v dotačních programech v oblasti regionálního rozvoje

Usnesení č. UZ/3/54/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu
 
2schvaluje technickou opravu v Pravidlech dotačních programů v kapitole č. 11. Administrace žádostí o dotace a kritéria hodnocení žádostí, v hodnotícím kritériu B1 u dotačního programu – Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2017 a v hodnotícím kritériu B2 u dotačního programu – Program na podporu místních produktů 2017 a Program na podporu podnikání 2017, dle důvodové zprávy
 


Důvodová zpráva: 37._ DZ_Technická oprava v hodnotícím kritériu v dotačních programech_OSR_ZOK_27_2_2017.doc