35.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Bc. Pavel Šoltys, DiS., náměstek hejtmana,
Ing. Radek Dosoudil, vedoucí odboru strategického rozvoje kraje

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 27. 2. 2017

Projekty spolufinancované z evropských a národních fondů ke schválení financování

Usnesení č. UZ/3/52/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu
 
2schvaluje financování realizace projektů dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy v případě získání dotace

 


Důvodová zpráva: 35. Projekty spolufinancované z EF a NF ke schválení financování-OSR-Z27-2-17.doc
Přílohy:
35. Přiloha c. 1-Podané žádosti o dotaci-OSR-Z27-2-17.xlsx