30.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk,
hejtman Olomouckého kraje

Mgr. Irena Sonntagová,
vedoucí odboru sociálních věcí

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 27. 2. 2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018–2020

Usnesení č. UZ/3/47/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018–2020, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy
 


Důvodová zpráva: 30. - Střednědobý plán 2018 - 2020.doc
Přílohy:
30. - Příloha č. 1 - Střednědobý plán 2018 - 2020.docx