29.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje

Mgr. Irena Sonntagová, vedoucí odboru sociálních věcí

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 27. 2. 2017

Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti sociální

Usnesení č. UZ/3/46/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu
 
2schvaluje dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v sociální oblasti dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1 a 2 důvodové zprávy

 
3ukládá podepsat dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v sociální oblasti v souladu s bodem 2 usnesení

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 29. Dodatky zřizovacích listin PO v oblasti sociální_OSV-ZOK-27-2-2017.docx
Přílohy:
29. Příloha č. 1-Dodatek č. 14 k ZL PO Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb.docx
29. Příloha č. 2-Dodatek č.12 k ZL PO Vincentinum-poskytovatel sociálních služeb Šternberk.docx