27.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk
hejtman

Mgr. Irena Sonntagová
vedoucí odboru sociálních věcí

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 27. 2. 2017

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogram č. 1

Usnesení č. UZ/3/44/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje návrh na poskytnutí účelové dotace ze státního rozpočtu ve výši stanovené v souladu s Podprogramem č. 1 Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji pro rok 2017 jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy
 
3schvaluje nevyhovět žádostem o poskytnutí dotace, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy včetně odůvodnění dle důvodové zprávy
 
4schvaluje znění vzorových veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace, dle příloh č. 3, 4 a 5 důvodové zprávy
 
5schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové dotace jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy, ve znění dle vzorových veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace uvedených v přílohách č. 3, 4 a 5 důvodové zprávy
 
6ukládá podepsat veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace s poskytovateli sociálních služeb dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 27. Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v OK, Podprogram č 1.docx
Přílohy:
27. Příloha č. 1 - Návrh na poskytnutí dotace jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb.doc
27. Příloha č. 2 – ROZHODNUTÍ o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV.docx
27. Příloha č. 3 - Vzorová smlouva o poskytnutí účelové dotace.docx
27. Příloha č. 4 - Vzorová smlouva o poskytnutí účelové dotace – PO obce.docx
27. Příloha č. 5 - Vzorová smlouva o poskytnutí účelové dotace – obec.docx