26.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana

Ing. Josef Veselský,
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 27. 2. 2017

Aktualizace č. 9 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Olomouckého kraje

Usnesení č. UZ/3/43/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje změny a doplňky řešení zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod v obcích navržené v rámci 9. aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Olomouckého kraje uvedené v Příloze č. 1 důvodové zprávy
 


Důvodová zpráva: 26. - Aktualizace č. 9 PRVKOK-OŽPZ-Z-27-02-2017.doc
Přílohy:
26. - Aktualizace č. 9 PRVKOK-Př.1 - Přehled změn-OŽPZ-Z-27-02-2017.doc