24.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana

Ing. Josef Veselský,
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 27. 2. 2017

Program na podporu začínajících včelařů na území Olomouckého kraje pro rok 2017 – vyhlášení

Usnesení č. UZ/3/41/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje pravidla dotačního programu Olomouckého kraje Program na podporu začínajících včelařů na území Olomouckého kraje pro rok 2017 dle důvodové zprávy a příloh č. 1 a 2 důvodové zprávy

 
3ukládá vyhlásit dotační program Olomouckého kraje Program na podporu začínajících včelařů na území Olomouckého kraje pro rok 2017 dle bodu 2 usnesení

T: ihned

O: Ing. Milan Klimeš, náměstek hejtmana


4ukládá předložit vyhodnocení dotačního programu Olomouckého kraje Program na podporu začínajících včelařů na území Olomouckého kraje pro rok 2017 na schůzi Rady Olomouckého kraje, a to včetně návrhu na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s příjemci

T: ROK 29. 5. 2017

O: Ing. Milan Klimeš, náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 24. - Program na podporu včelařů-OŽPZ-Z-27-02-17.docx
Přílohy:
24. - Program na podporu včelařů - Příloha č 1-OŽPZ -Z-27-02-17.docx
24. - Program na podporu včelařů - Příloha č. 2-OŽPZ-Z-27-02-17.xlsx