21.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana

Ing. Josef Veselský,
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 27. 2. 2017

Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2017 – vyhlášení

Usnesení č. UZ/3/38/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje pravidla dotačního programu Olomouckého kraje Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2017 dle důvodové zprávy a příloh č. 1 až 2.3. důvodové zprávy
 
3ukládá vyhlásit dotační program Olomouckého kraje Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2017 dle bodu 2 usnesení

T: ihned

O: Ing. Milan Klimeš, náměstek hejtmana


4ukládá předložit vyhodnocení dotačního programu Olomouckého kraje Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2017 na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje, a to včetně návrhu na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci

T: 19. 6. 2017

O: Ing. Milan Klimeš, náměstek hejtmana


5zmocňuje v případě nedočerpání finančních prostředků v některém z dotačních titulů dotačního programu dle bodu 2 usnesení Radu Olomouckého kraje k rozhodnutí o převodu nevyčerpaných finančních prostředků do jiného dotačního titulu v rámci tohoto dotačního programu

 


Důvodová zpráva: 21. - Fond na podporu VH infrasruktury-OŽPZ-Z-27-02-17.doc
Přílohy:
21. - Fond na podporu VH infrasruktury-Př.1-Pravidla-OŽPZ-Z-27-02-17.docx
21. - Fond na podporu VH infrasruktury-Př.2.1-žádost z DT 1-OŽPZ-Z-27-02-17.xlsx
21. - Fond na podporu VH infrasruktury-Př.2.2-Žádost z DT 2-OŽPZ-Z-27-02-17.xlsx
21. - Fond na podporu VH infrasruktury-Př.2.3-žádost z DT 3-OŽPZ-Z-27-02-17.xlsx