20.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. František Jura,
náměstek hejtmana

Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
vedoucí odboru školství, sportu a kultury

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 27. 2. 2017

Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2016

Usnesení č. UZ/3/37/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu
 
2schvaluje udělení Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2016 dle důvodové zprávy

 


Důvodová zpráva: 20. -DZ-Ceny OK za přínos v oblasti kultury 2016-OŠSK-Z 27-2-2017.doc
Přílohy:
20.-Příloha č.1-Ceny OK za přínos v oblasti kultury 2016-OŠSK-Z 27-2-2017.docx
20.-Příloha č.2-Ceny OK za přínos v oblasti kultury 2016-OŠSK-R13-2-2017.docx