16.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Hynek
náměstek hejtmana

Mgr. František Jura
náměstek hejtmana

Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
vedoucí odboru školství, sportu a kultury

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 27. 2. 2017

Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti školství a kultury

Usnesení č. UZ/3/33/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu
 
2schvaluje dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem v oblasti školství a kultury dle Přílohy č. 1 - 3 důvodové zprávy

 


Důvodová zpráva: 16.-Důvodová zpráva-Dodatky zřizovacích listin-OŠSK-Z27-02-17.doc
Přílohy:
16.-Příloha č.1-Dodatky zřiz. listin PO v oblasti školství a kultury-OŠSK-Z27-02-17.doc
16.-Příloha č.2-Dodatky zřiz. listin PO v oblasti školství a kultury-OŠSK-Z27-02-17.doc
16.-Příloha č.3-Dodatky zřiz. listin PO v oblasti školství a kultury-OŠSK-Z27-02-17.docx