15.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Hynek
náměstek hejtmana

Mgr. František Jura
náměstek hejtmana

Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
vedoucí odboru školství, sportu a kultury

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 27. 2. 2017

Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti školství, sportu a kultury

Usnesení č. UZ/3/32/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu
 
2schvaluje poskytnutí dotací:
a) příjemcům č. 9 a č. 16 v oblasti školství dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy
b) příjemcům č. 7, č. 8, č. 11, č. 17, č. 25 a č. 43 v oblasti sportu dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy, příjemcům č. 12 a č. 28 v oblasti sportu dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy za podmínky získání dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
c) příjemci č. 24 v oblasti kultury dle Přílohy č. 3 důvodové zprávy

 
3schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci dle bodu 2 usnesení, ve znění dle vzorových smluv Vzor č. 5–7, schválených na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 19. 12. 2016 usnesením č. UZ/2/4/2016, a ve znění veřejnoprávní smlouvy uvedené v Příloze č. 4 důvodové zprávy
 
4ukládá podepsat smlouvy dle bodu 3 usnesení

O: Ladislav Hynek, náměstek hejtmana; Mgr. František Jura, náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 15.-DZ-Žádosti o posk. individ. dotací v obl. školství sportu a kultury-OŠSK-Z27-02-2017.doc
Přílohy:
15.-Příloha č.1-školství-OŠSK-Z27-02-2017.xls
15.-Příloha č.2-sport-OŠSK-Z27-02-2017.xls
15.-Příloha č.3-kultura-OŠSK-Z27-02-2017.xls
15.-Příloha č.4-Smlouva o poskytnutí dotace-OŠSK-Z27-02-2017.docx