14.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Hynek
náměstek hejtmana

Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
vedoucí odboru školství, sportu a kultury

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 27. 2. 2017

Rozpis rozpočtu škol a školských zařízení v působnosti Olomouckého kraje v roce 2016

Usnesení č. UZ/3/31/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu
 
2bere na vědomí rozpis rozpočtu škol a školských zařízení v působnosti Olomouckého kraje v roce 2016 dle příloh důvodové zprávy

 


Důvodová zpráva: 14.-DZ-Rozpis rozpočtu škol a školských zařízení v působnosti OK v roce 2016-OŠSK-Z27-02-17.docx
Přílohy:
14.-Příloha č.1-Rozpis rozpočtu škol a škol. zařízení v půs. OK v r. 2016-OŠSK-Z27-02-17.xlsx
14.-Příloha č.2-Rozpis rozpočtu škol a škol. zařízení v půs. OK v r. 2016-OŠSK-Z27-02-17.xlsx
14.-Příloha č.3-Rozpis rozpočtu škol a škol. zařízení v půs. OK v r. 2016-OŠSK-Z27-02-17.xlsx