8.4.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmana

Mgr. Olga Fidrová
vedoucí ekonomického odboru

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 27. 2. 2017

Rozpočtový výhled Olomouckého kraje na období 2018–2019

Usnesení č. UZ/3/16/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí 
a) důvodovou zprávu
b) rozpočtový výhled Olomouckého kraje na období 2018 - 2019

 


Důvodová zpráva: 8.4. - Rozpočtový výhled OK na období 2018-2019.doc
Přílohy:
8.4. - Rozpočtový výhled OK 2018-2019 - Příloha č 01 (rozpočtový výhled).xlsx
8.4. - Rozpočtový výhled OK 2018-2019 - Příloha č 02 (Přehledy úvěrů k 31 12 2016).xls
8.4. - Rozpočtový výhled OK 2018-2019 - Příloha č 03 (vývoj splátek a úroků).xlsx
8.4. - Rozpočtový výhled OK 2018-2019 - Příloha č 04 (ukazatelé dluhové služby).xlsx