8.3.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Jiří Zemánek,
1. náměstek hejtmana

Mgr. Olga Fidrová,
vedoucí odboru ekonomického

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 27. 2. 2017

Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje

Usnesení č. UZ/3/15/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí 
a) důvodovou zprávu
b) poskytnutí dotací ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje dle důvodové zprávy

 


Důvodová zpráva: 8.3. - dotace obcím ze SR - OE - Z 27. 2. 2017.doc