8.2.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Jiří Zemánek,
1. náměstek hejtmana

Mgr. Olga Fidrová,
vedoucí odboru ekonomického

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 27. 2. 2017

Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – příspěvek na výkon státní správy obcím Olomouckého kraje na rok 2017

Usnesení č. UZ/3/14/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí 
a) důvodovou zprávu
b) rozpis příspěvku na výkon státní správy obcím Olomouckého kraje na rok 2017 dle důvodové zprávy

 


Důvodová zpráva: 8.2. - Příspěvek na VSS obcím - OE - Z 27. 2. 2017.doc
Přílohy:
8.2. - Příspěvek na VSS obcím - Příloha č. 1 - OE - Z 27. 2. 2017.xls