8.1.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmana

Mgr. Olga Fidrová
vedoucí ekonomického odboru

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 27. 2. 2017

Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – rozpočtové změny

Usnesení č. UZ/3/12/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí 
a) důvodovou zprávu
b) rozpočtové změny v Příloze č. 1 a Příloze č. 2

 
2schvaluje rozpočtovou změnu v Příloze č. 3
 
3zmocňuje Radu Olomouckého kraje k provádění rozpočtových změn, týkajících se příjmů z výnosů z poplatků za znečišťování ovzduší
 


Důvodová zpráva: 8.1. - Rozpočtové změny 2017 - OE Z 27.2.2017.docx
Přílohy:
8.1.- Rozpočtové změny 2017 - OE Z 27.2.2017.xlsx