7.1.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmana

Mgr. Olga Fidrová
vedoucí ekonomického odboru

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 27. 2. 2017

Rozpočet Olomouckého kraje 2016 – rozpočtové změny

Usnesení č. UZ/3/10/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí 
a) důvodovou zprávu
b) rozpočtové změny v Příloze č. 1

 


Důvodová zpráva: 7.1. - Rozpočtové změny 2016 - OE Z 27.2.2017.docx
Přílohy:
7.1.- Rozpočtové změny 2016 - OE Z 27.2.2016.xlsx