6.

Předkládá: předseda výboru zastupitelstva
Zpracoval: PhDr. Alena Adamíková
předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Olomouckého kraje

Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru tajemníka hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 27. 2. 2017

Zápis ze zasedání výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje – Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

Usnesení č. UZ/3/9/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí zápis z 1. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 11. 1. 2017 a současně omluvu Rady Olomouckého kraje za časově nevhodné rozhodnutí rady ve věci zrušení třídy osmiletého gymnázia na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole, Přerov, Denisova 3

 


Důvodová zpráva: 6. - DZ Zápis ze zasedání výborů ZOK 27-02-2017.docx
Přílohy:
6. - Příloha č. 01 - V-VVZ zápis č. 01 - 2017.doc
6. - Příloha č. 02 - V-VVZ usnesení č. 01 - 2017.doc