4.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk,
hejtman Olomouckého kraje
Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru tajemníka hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 27. 2. 2017

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje

Usnesení č. UZ/3/7/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje ke dni 6. 2. 2017:
a) s termínem plnění k 27. 2. 2017 dle části A) důvodové zprávy
b) s průběžnými termíny plnění dle části B) důvodové zprávy

 
2prodlužuje termín plnění svého usnesení dle části A) důvodové zprávy

 


Důvodová zpráva: 4. - Kontrola plnění usnesení ZOK 27-02-17.docx