1.4.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Petr Vrána,
člen Rady Olomouckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 27. 2. 2017

Volba člena Rady Olomouckého kraje

Usnesení č. UZ/3/5/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2zvolilo neuvolněným členem Rady Olomouckého kraje paní PhDr. Alenu Adamíkovou

 


Důvodová zpráva: 1.4-Volba člena rady - ROK-ZOK-27-02-2017 DZ.doc