1.3.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Petr Vrána,
člen Rady Olomouckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 27. 2. 2017

Volba hejtmana

Usnesení č. UZ/3/4/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2zvolilo hejtmanem Olomouckého kraje pana Ladislava Oklešťka

 
3svěřuje panu Ladislavu Oklešťkovi, hejtmanovi Olomouckého kraje, úkoly v následujících oblastech: krizové řízení, sociální věci, vnější vztahy, cestovní ruch
 


Důvodová zpráva: 1.3-Volba hejtmana OK ROK-ZOK-27-02-2017 DZ.doc