1.1.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: MUDr. Oto Košta, Ph.D.
hejtman Olomouckého kraje

Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru tajemníka hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 27. 2. 2017

Změna ve složení Zastupitelstva Olomouckého kraje

Usnesení č. UZ/3/2/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2bere na vědomí 
a) zánik mandátu členky Zastupitelstva Olomouckého kraje – odstoupení z funkce paní Mgr. Yvony Kubjátové, ke dni 7. 2. 2017
b) složení slibu novým členem Zastupitelstva Olomouckého kraje panem PaedDr. Karlem Crhonkem

 
3bere na vědomí 
a) zánik mandátu členky Zastupitelstva Olomouckého kraje – odstoupení z funkce paní Bc. Zuzany Bratterové, LLM, ke dni 10. 2. 2017
b) složení slibu novou členkou Zastupitelstva Olomouckého kraje paní Ivanou Dvořákovou

 


Důvodová zpráva: 1.1.-Zmena ve slozeni ZOK OTH-ZOK-27-02-2017.doc