34.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk
hejtman Olomouckého kraje

Ing. Lubomír Baláš, ředitel

Mgr. Bc. Zuzana Punčochářová,
vedoucí odboru kontroly

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 26. 2. 2018

Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně

Usnesení č. UZ/9/49/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje částečné prominutí povinnosti odvodu a prominutí penále v plné výši, uloženého za porušení rozpočtové kázně u finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu Olomouckého kraje dle bodu A) – H) důvodové zprávy

 
3neschvaluje prominutí povinnosti odvodu, uloženého za porušení rozpočtové kázně u finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu Olomouckého kraje dle bodu I) a J) důvodové zprávy

 
4schvaluje prominutí penále v plné výši, uloženého za porušení rozpočtové kázně u finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu Olomouckého kraje, dle bodu I) a J) důvodové zprávy

 


Důvodová zpráva: 34. Prominutí povinností za PRK - DZ - OK-ZOK_26-02-2018.doc
Přílohy:
34. Příloha č. 01 - podrobné výsledky kontrol.pdf
34. Příloha č. 02 - žádost příjemce TK PRECHEZA Přerov.pdf
34. Příloha č. 03 - žádost příjemce SMASH GYM OLOMOUC.pdf
34. Příloha č. 04 - žádost příjemce Jesenické sdružení orientačních sportů.pdf
34. Příloha č. 05 - žádost příjemce Automoto klub Mohelnice v AČR.pdf
34. Příloha č. 06 - žádost příjemce Česká asociace stolního tenisu.pdf
34. Příloha č. 07 - žádost příjemce Jesenická Cyklistická.docx
34. Příloha č. 08 - žádost příjemce SPORTCLUB Agentura 64 Olomouc.pdf
34. Příloha č. 09 - žádost příjemce TTV Sport Group.pdf
34. Příloha č. 10 - žádost příjemce Nad. fond Reg. fotbalové akademie OK.pdf
34. Příloha č. 11 - žádost příjemce Sportovní klub Velká Bystřice.pdf