33.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk
hejtman,

Ing. Lubomír Baláš
ředitel Krajského úřadu Olomouckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 26. 2. 2018

Poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva Olomouckého kraje

Usnesení č. UZ/9/48/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva Olomouckého kraje s účinností od 1. 3. 2018 dle důvodové zprávy

 
3ukládá podepsat Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva Olomouckého kraje

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 33. - Poskytování cestovní náhrad členům ZOK-DZ-ROK-2018-02-05.doc
Přílohy:
33. - Příloha č. 1 Zásady poskytování cestovních náhrad členům ZOK.doc