32.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Bc. Pavel Šoltys DiS., náměstek hejtmana,

Ing. Radek Dosoudil, vedoucí odboru strategického rozvoje kraje

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 26. 2. 2018

Projekty spolufinancované z evropských a národních fondů ke schválení financování

Usnesení č. UZ/9/47/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje realizaci a financování projektů dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy v případě získání dotace

 


Důvodová zpráva: 32. Projekty spolufinancované z evropských a národních fondů OSR Z26-2-18.doc
Přílohy:
32. -Přiloha č. 1-Podané žádosti a realizované projekty OSR-ZOK 26-2-201....xlsx