31.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Bc. Pavel Šoltys, DiS. náměstek hejtmana

Ing. Radek Dosoudil
vedoucí odboru strategického rozvoje kraje

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 26. 2. 2018

Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti strategického rozvoje

Usnesení č. UZ/9/46/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje poskytnutí dotací příjemcům dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

 
3schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy, ve znění veřejnoprávních smluv uvedených v Příloze č. 2 a 3 důvodové zprávy

 
4ukládá podepsat smlouvy dle bodu 3 usnesení

O: Bc. Pavel Šoltys, DiS., náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 31._DZ_Individuální_dotace-strategický_rozvoj_OSR_26.2.2018.docx