27.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje

Mgr. Irena Sonntagová, vedoucí odboru sociálních věcí

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 26. 2. 2018

Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti sociální

Usnesení č. UZ/9/42/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v sociální oblasti dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1 a 2 důvodové zprávy

 
3ukládá podepsat dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v sociální oblasti v souladu s bodem 2 usnesení

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 27.-Dodatky zřizovacích listin PO v oblasti sociální_OSV-ZOK-26-2-2018.docx
Přílohy:
27.-Příloha č. 1 - Dodatek č. 5 k ZL PO Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova.docx
27.-Příloha č. 2 - Dodatek č. 10 k ZL PO Centrum sociálních služeb Prostějov.docx