17.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. František Jura,
náměstek hejtmana

RNDr., Bc. Iveta Tichá,
vedoucí odboru sportu, kultury a památkové péče

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 26. 2. 2018

Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2017

Usnesení č. UZ/9/32/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2bere na vědomí přehled nominací na Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2017 v jednotlivých kategoriích dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy a informaci dle bodu 4–5 důvodové zprávy


 
3schvaluje udělení Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2017 dle bodu 1–3 důvodové zprávy

 


Důvodová zpráva: 17.-DZ-Ceny OK za přínos v oblasti kultury za rok 2017-OSKPP-Z26-2-2018.doc
Přílohy:
17.-Příloha č.1-Souhrnný přehled nominací na Ceny OK za rok 2017-OSKPP-Z26-2-2018.pdf