11.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Hynek
náměstek hejtmana

Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
vedoucí odboru školství a mládeže

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 26. 2. 2018

Rozpis rozpočtu škol a školských zařízení v působnosti Olomouckého kraje v roce 2017

Usnesení č. UZ/9/26/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2bere na vědomí rozpis rozpočtu škol a školských zařízení v působnosti Olomouckého kraje v roce 2017 dle příloh č. 1–3 důvodové zprávy

 


Důvodová zpráva: 11.-DZ-Rozpis rozpočtu škol a školských zařízení v působnosti OK v r. 2017-OŠM-Z26-02-18 (2).docx
Přílohy:
11.-Příloha č.1-Krajské-Rozpis rozpočtu škol v působnosti OK v r. 2017-OŠM-Z26-02-18.xlsx
11.-Příloha č.2-Obecní-Rozpis rozpočtu škol v působnosti OK v r. 2017-OŠM-Z26-02-18.xlsx
11.-Příloha č.3-Rozvojové programy-Rozpis rozpočtu škol v působnosti OK v r. 2017-OŠM-Z26-02-18.xlsx