10.2.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru majetkového, právního
a správních činností

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 26. 2. 2018

Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku

Usnesení č. UZ/9/20/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2revokuje usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/4/17/2017, bod 9.2., ze dne 24. 4. 2017, ve věci odkoupení spoluvlastnických podílů (id.1/4) k pozemkům parc. č. 1566/1 ost. pl. o výměře 628 m2 a parc. č. 1566/2 ost. pl. o výměře 96 m2, vše v k.ú. a obci Bochoř z vlastnictví Ing. Josefa Hříbka do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, z důvodu nezájmu vlastníka uzavřít kupní smlouvu

 
3schvaluje odkoupení:
3.1. spoluvlastnického podílu (id. 1/12) na pozemku parc. č. 5804/2 ost. pl. o výměře 728 m2 a na části pozemku parc. č. 5804/1 orná půda o výměře 1.564 m2, dle geometrického plánu č. 6082-690/2017 ze dne 1. 11. 2017 pozemku parc. č. 5804/4 orná půda o výměře 1.564 m2, na části pozemku parc. č. 5806 orná půda o výměře 849 m2, dle geometrického plánu č. 6082-690/2017 ze dne 1. 11. 2017 pozemku parc. č. 5806/3 orná půda o výměře 849 m2 a části pozemku parc. č. 5808 orná půda o výměře 555 m2, dle geometrického plánu č. 6082-690/2017 ze dne 1. 11. 2017 pozemku parc. č. 5808/3 orná půda o výměře 555 m2, vše v k.ú. a obci Prostějov z vlastnictví Michaely Chudobové,
3.2. spoluvlastnického podílu (id. 1/12) na pozemku parc. č. 5804/2 ost. pl. o výměře 728 m2 a na části pozemku parc. č. 5804/1 orná půda o výměře 1.564 m2, dle geometrického plánu č. 6082-690/2017 ze dne 1. 11. 2017 pozemku parc. č. 5804/4 orná půda o výměře 1.564 m2, na části pozemku parc. č. 5806 orná půda o výměře 849 m2, dle geometrického plánu č. 6082-690/2017 ze dne 1. 11. 2017 pozemku parc. č. 5806/3 orná půda o výměře 849 m2 a části pozemku parc. č. 5808 orná půda o výměře 555 m2, dle geometrického plánu č. 6082-690/2017 ze dne 1. 11. 2017 pozemku parc. č. 5808/3 orná půda o výměře 555 m2, vše v k.ú. a obci Prostějov z vlastnictví Zdeňka Kameníčka,
3.3. spoluvlastnického podílu (id. 1/12) na pozemku parc. č. 5804/2 ost. pl. o výměře 728 m2 a na části pozemku parc. č. 5804/1 orná půda o výměře 1.564 m2, dle geometrického plánu č. 6082-690/2017 ze dne 1. 11. 2017 pozemku parc. č. 5804/4 orná půda o výměře 1.564 m2, na části pozemku parc. č. 5806 orná půda o výměře 849 m2, dle geometrického plánu č. 6082-690/2017 ze dne 1. 11. 2017 pozemku parc. č. 5806/3 orná půda o výměře 849 m2 a části pozemku parc. č. 5808 orná půda o výměře 555 m2, dle geometrického plánu č. 6082-690/2017 ze dne 1. 11. 2017 pozemku parc. č. 5808/3 orná půda o výměře 555 m2, vše v k.ú. a obci Prostějov z vlastnictví Venduly Kameníčkové,
3.4. spoluvlastnického podílu (id. 3/12) na pozemku parc. č. 5804/2 ost. pl. o výměře 728 m2 a na části pozemku parc. č. 5804/1 orná půda o výměře 1.564 m2, dle geometrického plánu č. 6082-690/2017 ze dne 1. 11. 2017 pozemku parc. č. 5804/4 orná půda o výměře 1.564 m2, na části pozemku parc. č. 5806 orná půda o výměře 849 m2, dle geometrického plánu č. 6082-690/2017 ze dne 1. 11. 2017 pozemku parc. č. 5806/3 orná půda o výměře 849 m2 a části pozemku parc. č. 5808 orná půda o výměře 555 m2, dle geometrického plánu č. 6082-690/2017 ze dne 1. 11. 2017 pozemku parc. č. 5808/3 orná půda o výměře 555 m2, vše v k.ú. a obci Prostějov z vlastnictví Tomáše Vágnera,
3.5. spoluvlastnického podílu (id. 1/6) na pozemku parc. č. 5804/2 ost. pl. o výměře 728 m2 a na části pozemku parc. č. 5804/1 orná půda o výměře 1.564 m2, dle geometrického plánu č. 6082-690/2017 ze dne 1. 11. 2017 pozemku parc. č. 5804/4 orná půda o výměře 1.564 m2, na části pozemku parc. č. 5806 orná půda o výměře 849 m2, dle geometrického plánu č. 6082-690/2017 ze dne 1. 11. 2017 pozemku parc. č. 5806/3 orná půda o výměře 849 m2 a části pozemku parc. č. 5808 orná půda o výměře 555 m2, dle geometrického plánu č. 6082-690/2017 ze dne 1. 11. 2017 pozemku parc. č. 5808/3 orná půda o výměře 555 m2, vše v k.ú. a obci Prostějov z vlastnictví Kristiny Vařekové,
3.6. spoluvlastnického podílu (id. 1/6) na pozemku parc. č. 5804/2 ost. pl. o výměře 728 m2 a na části pozemku parc. č. 5804/1 orná půda o výměře 1.564 m2, dle geometrického plánu č. 6082-690/2017 ze dne 1. 11. 2017 pozemku parc. č. 5804/4 orná půda o výměře 1.564 m2, na části pozemku parc. č. 5806 orná půda o výměře 849 m2, dle geometrického plánu č. 6082-690/2017 ze dne 1. 11. 2017 pozemku parc. č. 5806/3 orná půda o výměře 849 m2 a části pozemku parc. č. 5808 orná půda o výměře 555 m2, dle geometrického plánu č. 6082-690/2017 ze dne 1. 11. 2017 pozemku parc. č. 5808/3 orná půda o výměře 555 m2, vše v k.ú. a obci Prostějov z vlastnictví Marka Vařeky,
3.7. spoluvlastnického podílu (id. 1/6) na pozemku parc. č. 5804/2 ost. pl. o výměře 728 m2 a na části pozemku parc. č. 5804/1 orná půda o výměře 1.564 m2, dle geometrického plánu č. 6082-690/2017 ze dne 1. 11. 2017 pozemku parc. č. 5804/4 orná půda o výměře 1.564 m2, na části pozemku parc. č. 5806 orná půda o výměře 849 m2, dle geometrického plánu č. 6082-690/2017 ze dne 1. 11. 2017 pozemku parc. č. 5806/3 orná půda o výměře 849 m2 a části pozemku parc. č. 5808 orná půda o výměře 555 m2, dle geometrického plánu č. 6082-690/2017 ze dne 1. 11. 2017 pozemku parc. č. 5808/3 orná půda o výměře 555 m2, vše v k.ú. a obci Prostějov z vlastnictví Ing. Lukáše Vařeky,
3.8. částí pozemku parc. č. 5959/2 orná půda o výměře 761 m2, dle geometrického plánu č. 6119-690/2017 ze dne 21. 11. 2017 pozemků parc. č. 5959/2 orná půda o výměře 666 m2 a parc. č. 5959/4 orná půda o výměře 95 m2, vše v k.ú. a obci Prostějov z vlastnictví Jana Melky,
3.9. části pozemku parc. č. 5859 orná půda o výměře 773 m2, dle geometrického plánu č. 6132-690/2017 ze dne 30. 11. 2017 pozemku parc. č. 5859/2 orná půda o výměře 773 m2, části pozemku parc. č. 5860 orná půda o výměře 876 m2, dle geometrického plánu č. 6132-690/2017 ze dne 30. 11. 2017 pozemku parc. č. 5860/4 orná půda o výměře 876 m2, části pozemku parc. č. 5869 orná půda o výměře 808 m2, dle geometrického plánu č. 6134-690/2017 ze dne 30. 11. 2017 pozemku parc. č. 5869/9 orná půda o výměře 808 m2 a části pozemku parc. č. 5870 orná půda o výměře 351 m2, dle geometrického plánu č. 6134-690/2017 ze dne 30. 11. 2017 pozemku parc. č. 5870/6 orná půda o výměře 351 m2, vše v k.ú. a obci Prostějov z vlastnictví Darji Antošové,
3.10. části pozemku parc. č. 5809 orná půda o výměře 656 m2, dle geometrického plánu č. 6144-690/2017 ze dne 30. 11. 2017 pozemku parc. č. 5809/4 orná půda o výměře 656 m2, části pozemku parc. č. 5858 orná půda o výměře 385 m2, dle geometrického plánu č. 6132-690/2017 ze dne 30. 11. 2017 pozemku parc. č. 5858/2 orná půda o výměře 385 m2 a části pozemku parc. č. 5871 orná půda o výměře 431 m2, dle geometrického plánu č. 6134-690/2017 ze dne 30. 11. 2017 pozemku parc. č. 5871/4 orná půda o výměře 431 m2, vše v k.ú. a obci Prostějov z vlastnictví Jana Novotného,
3.11. části pozemku parc. č. 5853 orná půda o výměře 443 m2, dle geometrického plánu č. 6132-690/2017 ze dne 30. 11. 2017 pozemku parc. č. 5853/2 orná půda o výměře 443 m2 a části pozemku parc. č. 5857 orná půda o výměře 450 m2, dle geometrického plánu č. 6132-690/2017 ze dne 30. 11. 2017 pozemku parc. č. 5857/2 orná půda o výměře 450 m2, vše v k.ú. a obci Prostějov ze společného jmění manželů Jiřího Zapletala a Jany Zapletalové,
3.12. části pozemku parc. č. 5875 orná půda o výměře 316 m2, dle geometrického plánu č. 6134-690/2017 ze dne 30. 11. 2017 pozemku parc. č. 5875/4 orná půda o výměře 316 m2, vše v k.ú. a obci Prostějov z vlastnictví Oldřicha Pastyříka,
3.13. částí pozemku parc. č. 5880 orná půda o výměře 1.143 m2, dle geometrického plánu č. 6134-690/2017 ze dne 30. 11. 2017 pozemků parc. č. 5880/1 orná půda o výměře 620 m2 a parc. č. 5880/4 orná půda o výměře 523 m2, vše v k.ú. a obci Prostějov z vlastnictví Ludmily Lošťákové,
3.14. pozemku parc. č. 5803/3 ost. pl. o výměře 576 m2 v k.ú. a obci Prostějov ze společného jmění manželů Ing. Antonína Foltase a Mgr. Hany Foltasové,
3.15. spoluvlastnického podílu (id. 1/2) na části pozemku parc. č. 571/2 orná půda o výměře 3.755 m2, dle geometrického plánu č. 834-690/2017 ze dne 21. 11. 2017 pozemku parc. č. 571/4 orná půda o výměře 3.755 m2, vše v k.ú. a obci Smržice z vlastnictví Zdeňka Balcaříka,
3.16. spoluvlastnického podílu (id. 1/2) na části pozemku parc. č. 571/2 orná půda o výměře 3.755 m2, dle geometrického plánu č. 834-690/2017 ze dne 21. 11. 2017 pozemku parc. č. 571/4 orná půda o výměře 3.755 m2, vše v k.ú. a obci Smržice z vlastnictví Miroslavy Lorenzové,
vše do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 600 Kč/m2. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 
4schvaluje uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě na části pozemků parc. č. 5896/2 zastavěná pl. a nádvoří a parc. č. 5893/2 zahrada o celkové výměře cca 314 m2, oba v k.ú. a obci Prostějov, vše ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za části pozemků parc. č. 5885/1 orná půda o výměře 197 m2 a parc. č. 5885/2 zahrada o výměře 117 m2, dle geometrického plánu č. 6063-690/2017 ze dne 1. 11. 2017 pozemky parc. č. 5885/3 orná půda o výměře 197 m2 a parc. č. 5885/5 zahrada o výměře 117 m2, vše v k.ú. a obci Prostějov, vše ve vlastnictví Ing. Petra Janůje. Olomoucký kraj vyzve Ing. Petra Janůje k uzavření řádné směnné smlouvy nejpozději do jednoho roku ode dne uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě. Olomoucký kraj uhradí Ing. Petru Janůjovi náklady za zhodnocení pozemku parc. č. 5885/2 orná půda v k.ú. a obci Prostějov ve výši 11 560 Kč dle důvodové zprávy. Olomoucký kraj uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 
5nevyhovuje žádosti ve věci odkoupení pozemku parc. č. 629/25 ost. pl. o výměře 141 m2 v k.ú. Nová Dědina u Konice, obec Konice z vlastnictví Kristýny Čundrlové do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za celkovou kupní cenu ve výši 14 100 Kč (tj. 100 Kč/m2) a trvat na původní výši kupní ceny, tj. 9 310 Kč dle usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/6/27/2017 ze dne 18. 9. 2017

 
6schvaluje svěření nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodů 3.1.–3.16. návrhu na usnesení, a to vždy ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Předání tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovacích listin uvedených příspěvkových organizací, vyhotovených v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.

 


Důvodová zpráva: 10.2.- majetkoprávní záležitosti-odkoupení nemovitého majetku-OMPSČ-Z26-02-18.doc
Přílohy:
10.2.- majetkoprávní záležitosti-odkoupení nemovitého majetku-OMPSČ-Z26-02-18-snímky.pdf