9.1.

Předkládá: Ing. Jan Zahradníček, 2. náměstek hejtmana
Zpracoval: Ing. Jan Zahradníček
2. náměstek hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 26. 2. 2018

Zpráva Ing. Zahradníčka, náměstka hejtmana pro dopravu, o situaci v KIDSOK p.o. ve smyslu zajištění dopravní obslužnosti po kolapsu autobusové dopravy v lednu 2018

Usnesení č. UZ/9/18/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí zprávu Ing. Jana Zahradníčka, 2. náměstka hejtmana, o situaci v příspěvkové organizaci Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje po kolapsu autobusové dopravy v lednu 2018

 


Důvodová zpráva:
Byla předložena ústní důvodová zpráva Ing. Jana Zahradníčka, 2. náměstka hejtmana. Zpráva je zveřejněna na webu s podkladovými materiály zastupitelstva: http://www.kr-olomoucky.cz/podkladove-materialy-zok-cl-3620.html