6.6.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Jiří Zemánek,
1. náměstek hejtmana

Mgr. Olga Fidrová
vedoucí ekonomického odboru

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 26. 2. 2018

Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – čerpání úvěru Komerční banky, a. s.

Usnesení č. UZ/9/14/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu
 


Důvodová zpráva: 6.6. - Rozpočet Olomouckého kraje 2018 - čerpání úvěru - DZ - ZOK 26.2.2018.docx
Přílohy:
6.6. - Rozpočet Olomouckého kraje 2018 - příloha č. 1 - žádost o čerpání úvěru.docx
6.6. - Rozpočet Olomouckého kreje 2018 - příloha č. 2 - přehled úvěru.xlsx