6.1.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmana

Mgr. Olga Fidrová
vedoucí ekonomického odboru

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 26. 2. 2018

Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – rozpočtové změny

Usnesení č. UZ/9/8/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí 
a) důvodovou zprávu
b) rozpočtové změny v Příloze č. 1, Příloze č. 2 a Příloze č. 3

 
2schvaluje rozpočtovou změnu v Příloze č. 4

 


Důvodová zpráva: 6.1. - Rozpočtové změny 2018 - OE Z 26.2.2018.docx
Přílohy:
6.1. - Rozpočtové změny 2018 - OE Z 26.2.2018.xlsx