5.1.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmana

Mgr. Olga Fidrová
vedoucí ekonomického odboru

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 26. 2. 2018

Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – rozpočtové změny

Usnesení č. UZ/9/6/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí 
a) důvodovou zprávu
b) rozpočtové změny v Příloze č. 1

 


Důvodová zpráva: 5.1.- Rozpočtové změny 2017 - OE Z 26.2.2018.docx
Přílohy:
5.1.- Rozpočtové změny 2017 - OE Z 26.2.2018.xlsx