4.1.

Předkládá: předsedové výborů zastupitelstva
Zpracoval: předsedové výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje

Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru kancelář hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 26. 2. 2018

Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje – DODATEK

Usnesení č. UZ/9/5/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje:
a) Zápis z 6. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 31. 1. 2018
b) Zápis z 6. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 6. 2. 2018

 


Důvodová zpráva: 4.1 - DZ Zápisy ze zasedání výborů ZOK 26-02-2018.docx
Přílohy:
4.1. Příloha č. 01 - V-VVZ zápis č. 06 - 2018.doc
4.1. Příloha č. 02 - V-VVZ usnesení č. 06 - 2018.doc
4.1. Příloha č. 03 V-K zápis č. 06 - 2018.doc
4.1. Příloha č. 04 V-K usnesení č. 06 - 2018.doc