4.

Předkládá: předsedové výborů zastupitelstva
Zpracoval: předsedové výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje

Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru kancelář hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 26. 2. 2018

Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje

Usnesení č. UZ/9/4/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje:
a) Zápis z 6. zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 14. 11. 2017
b) Zápis z 5. zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 29. 11. 2017
c) Zápis z 5. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 12. 12. 2017
d) Zápis z 5. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 12. 12. 2017

 


Důvodová zpráva: 4. - DZ Zápisy ze zasedání výborů ZOK 26-02-2018.docx
Přílohy:
4. - Příloha č. 01 V-RCR zápis č. 06 - 2017.docx
4. - Příloha č. 02 V-RCR usnesení č. 06 - 2017.docx
4. - Příloha č. 03 V-Z zápis č. 05 - 2017.doc
4. - Příloha č. 04 V-Z usnesení č. 05 - 2017.doc
4. - Příloha č. 05 V-K zápis č. 5 - 2017.doc
4. - Příloha č. 06 V-K usnesení č. 5 - 2017.doc
4. - Příloha č. 07 V-F zápis č. 05 - 2017.docx
4. - Příloha č. 08 V-F usnesení č. 05 - 2017.docx