2.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk,
hejtman Olomouckého kraje

Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru kancelář hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 26. 2. 2018

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje

Usnesení č. UZ/9/2/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje ke dni 5. 2. 2018 dle důvodové zprávy

 
2bere na vědomí aktualizaci Seznamu dotačních programů Olomouckého kraje pro rok 2018 dle Přílohy č. 1

 


Důvodová zpráva: 2 - Kontrola plnění usnesení ZOK 26-02-2018 - OKH.docx
Přílohy:
2 - Kontrola plnění usnesení ZOK - Příloha č. 1.docx