1.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk
hejtman Olomouckého kraje
Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru kancelář hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 26. 2. 2018

Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání

Usnesení č. UZ/9/1/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje upravený program 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 26. 2. 2018

 


Důvodová zpráva: 1 - návrh programu ZOK 26-02-18 - aktualizace po ROK 26-02-18.docx