44.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Jiří Zemánek,
1. náměstek hejtmana

Mgr. Olga Fidrová
vedoucí ekonomického odboru

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 24. 6. 2019

Smlouvy o úvěru – fixace úrokových sazeb

Usnesení č. UZ/16/58/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

zmocňuje Radu Olomouckého kraje k fixaci úrokové sazby dle důvodové zprávy


 
3

ukládá informovat Zastupitelstvo Olomouckého kraje o fixaci úrokových sazeb

T: průběžně

O: Rada Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 44. - Smlouvy o úvěru - fixace úrokových sazeb - DZ - ZOK 24.06.2019.docx