43.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Dalibor Horák, 3. náměstek hejtmana

Ing. Bohuslav Kolář, MBA
vedoucí odboru zdravotnictví

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 24. 6. 2019

Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Podpora speciální neurorehabilitační péče dětských pacientů s DMO a jinými postiženími mozku“

Usnesení č. UZ/16/57/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje uzavření dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a příjemcem dotace JITRO – Sdružení rodičů a přátel postižených dětí, z.s., ve znění dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
3

ukládá podepsat dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 2 usnesení

O: Mgr. Dalibor Horák, 3. náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 43.- Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace_OZ_DZ_ZOK_24. 6. 2019.docx
Přílohy:
43.- P1_Dodatek č.1_anonym.docx