38.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Jan Zahradníček
2. náměstek hejtmana

Ing. Ladislav Růžička
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 24. 6. 2019

Změna termínů vyúčtování projektových dokumentací realizovaných Správou silnic Olomouckého kraje, p. o.

Usnesení č. UZ/16/52/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje prodloužení termínů vyúčtování investičního příspěvku na projektové dokumentace akcí „III/43310 Želeč – intravilán“ a „Most ev. č. 377-022 Mostkovice“ pro Správu silnic Olomouckého kraje, p. o., dle důvodové zprávy


 


Důvodová zpráva: 38-změna termínů SSOK-ODSH-Z-24-06-2019.docx