34.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Bc. Pavel Šoltys, DiS., náměstek hejtmana

Ing. Radek Dosoudil, vedoucí odboru strategického rozvoje kraje

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 24. 6. 2019

Projekty spolufinancované z evropských a národních fondů ke schválení financování

Usnesení č. UZ/16/48/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje realizaci a financování projektů dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy v případě získání dotace


 


Důvodová zpráva: 34. Projekty spolufinancované z EF a NF ke schválení financování OSR-Z24-6-2019.docx
Přílohy:
34. Příloha č. 1 Podané žádosti o dotaci-OSR-Z24-6-2019.xlsx