32.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Bc. Pavel Šoltys, DiS.
náměstek hejtmana

Ing. Radek Dosoudil
vedoucí odboru strategického rozvoje kraje

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 24. 6. 2019

Smlouva o spolupráci s obcemi s rozšířenou působností k projektu Nástroje ÚAP (územně analytické podklady)

Usnesení č. UZ/16/45/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci s obcemi s rozšířenou působností k projektu Nástroje ÚAP (územně analytické podklady) dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
3

ukládá podepsat smlouvu o spolupráci dle bodu 2 usnesení

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 32.DZ_Spoluprace_s_ORP_Nastroje_UAP_2019_OSR_ZOK_24_6_2019.docx
Přílohy:
32.Priloha_1_Spoluprace_s_ORP_Nastroje_UAP_2019_OSR_ZOK_24_6_2019.docx
32.Priloha_2_Spoluprace_s_ORP_Nastroje_UAP_2019_OSR_ZOK_24_6_2019.docx