31.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Dalibor Horák
3. náměstek hejtmana

Ing. Bohuslav Kolář, MBA
vedoucí odboru zdravotnictví


Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 24. 6. 2019

Program pro oblast protidrogové prevence v roce 2019 – vyhodnocení

Usnesení č. UZ/16/44/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje poskytnutí dotací příjemcům v dotačním titulu 1 dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
3

schvaluje poskytnutí dotací příjemcům v dotačním titulu 2 dle důvodové zprávy a Přílohy č. 2 důvodové zprávy


 
4

schvaluje poskytnutí dotací příjemcům v dotačním titulu 3 dle důvodové zprávy a Přílohy č. 3 důvodové zprávy


 
5

schvaluje poskytnutí dotací příjemcům v dotačním titulu 4 dle důvodové zprávy a Přílohy č. 4 důvodové zprávy


 
6

schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle bodů č. 2, 3, 4 a 5 usnesení s příjemci dle příloh č. 1, 2, 3 a 4 důvodové zprávy, ve znění dle vzorové smlouvy schválené na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 25. 2. 2019 usnesením č. UZ/14/41/2019


 
7

ukládá podepsat smlouvy dle bodu 6 usnesení s příjemci dle bodů č. 2, 3, 4 a 5 usnesení dle důvodové zprávy

O: Mgr. Dalibor Horák, 3. náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 31.- DP_Prog. pro oblast protidrogové prevence 2019_OZ_DZ_ZOK_24.6.2019_DT 1-4.docx
Přílohy:
31.- P1_DT1_KPS_2019_anonym_verze.xlsx
31.- P2_DT2_TP_2019_anonym_verze.xlsx
31.- P3_DT3_AL_2019_anonym_verze.xlsx
31.- P4_DT4_Doléč.programy_2019_anonym_verze.xlsx