30.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Dalibor Horák,
3. náměstek hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 24. 6. 2019

Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví

Usnesení č. UZ/16/43/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje dodatek č. 16 zřizovací listiny Dětského centra Ostrůvek, příspěvkové organizace, IČO: 00849197, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
3

schvaluje dodatek č. 17 zřizovací listiny Odborného léčebného ústavu Paseka, příspěvkové organizace, IČO: 00849081, dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy


 
4

schvaluje dodatek č. 12 zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, IČO: 00849103, dle Přílohy č. 3 důvodové zprávy


 
5

ukládá podepsat dodatek č. 16 zřizovací listiny Dětského centra Ostrůvek, příspěvkové organizace, IČO: 00849197, dle bodu 2 usnesení, a úplné znění této zřizovací listiny ve znění dodatku č. 16

O: Mgr. Dalibor Horák, 3. náměstek hejtmana


6

ukládá podepsat dodatek č. 17 zřizovací listiny Odborného léčebného ústavu Paseka, příspěvkové organizace, IČO: 00849081, dle bodu 3 usnesení, a úplné znění této zřizovací listiny ve znění dodatku č. 17

O: Mgr. Dalibor Horák, 3. náměstek hejtmana


7

ukládá podepsat dodatek č. 12 zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, IČO: 00849103, dle bodu 4 usnesení, a úplné znění této zřizovací listiny ve znění dodatku č. 12

O: Mgr. Dalibor Horák, 3. náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 30.- Dodatky zřizovacích listin_OZ_DZ_ZOK_24.6.2019.docx
Přílohy:
30.- P1_Dodatek č. 16 DC Ostrůvek.docx
30.- P2_Dodatek č. 17 OLÚ Paseka.docx
30.- P3_Dodatek č. 12 ZZS OK.docx