28.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje

Mgr. Irena Sonntagová
vedoucí odboru sociálních věcí

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 24. 6. 2019

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogram č. 2

Usnesení č. UZ/16/41/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši stanovené v souladu s Podprogramem č. 2 Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji pro rok 2019 jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
3

schvaluje znění vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy


 
4

schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové dotace, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy, ve znění vzorové smlouvy o poskytnutí účelové dotace, dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy


 
5

ukládá podepsat veřejnoprávní smlouvy s uvedenými poskytovateli sociálních služeb, dle bodu 4 usnesení

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 28. - Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogram č.2.docx
Přílohy:
28. - Příloha č. 1 - Návrh na poskytnutí dotace.docx
28. - Příloha č. 2 - Vzorová smlouva o poskytnutí dotace.docx