27.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk,
hejtman Olomouckého kraje

Mgr. Irena Sonntagová,
vedoucí odboru sociálních věcí

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 24. 6. 2019

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji

Usnesení č. UZ/16/40/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji pro rok 2020, dle příloh č. 1 až 4 důvodové zprávy


 


Důvodová zpráva: 27. Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji.docx
Přílohy:
27. Příloha č. 1 - Obecná část.docx
27. Příloha č. 2 - Zvláštní část - Podprogram č. 1.docx
27. Příloha č. 3 - Zvláštní část - Podprogram č. 2.docx
27. Příloha č. 4 - Zvláštní část - Podprogram č. 3.docx