20.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Petr Vrána,
náměstek hejtmana

RNDr. Bc. Iveta Tichá,
vedoucí odboru sportu, kultury a památkové péče

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 24. 6. 2019

Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem v oblasti kultury

Usnesení č. UZ/16/33/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje změny dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v oblasti kultury dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1–7 důvodové zprávy


 
3

ukládá podepsat předložené dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem v oblasti kultury dle bodu 2 usnesení

O: Ing. Petr Vrána, náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 20.-DZ-Dodatky ke ZL PO zřizovaných OK v oblasti kultury-OSKPP-Z24-06-2019.docx
Přílohy:
20.-Příloha č. 1-Archeologické centrum Olomouc-OSKPP-Z24-06-2019.docx
20.-Příloha č. 2-Vědecká knihovna v Olomouci-OSKPP-Z24-06-2019.docx
20.-Příloha č. 3-Muzeum Komenského v Přerově-OSKPP-Z24-06-2019.docx
20.-Příloha č. 4-Muzeum a galerie v Prostějově-OSKPP-Z24-06-2019.docx
20.-Příloha č. 5-Vlastivědné muzeum Jesenicka-OSKPP-Z24-06-2019.docx
20.-Příloha č. 6-Vlastivědné muzeum v Šumperku-OSKPP-Z24-06-2019.docx
20.-Příloha č. 7- Vlastivědné muzeum Olomouc-OSKPP-Z24-06-2019.docx