11.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Jan Zahradníček
2. náměstek hejtmana

Ing. Ladislav Růžička
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 24. 6. 2019

Aktualizace seznamu akcí spolufinancovaných ze Státního fondu dopravní infrastruktury

Usnesení č. UZ/16/21/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje aktualizaci akcí spolufinancovaných ze Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy


 


Důvodová zpráva: 11-aktualizace akcí SFDI-ODSH-Z-24-06-19.docx
Přílohy:
11-Příloha č. 1-aktualizace akcí SFDI-ODSH-Z-24-06-2019.docx
11-Příloha č. 2-aktualizace akcí SFDI-ODSH-Z-24-06-2019.xls