8.5.1.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Jiří Zemánek,
1. náměstek hejtmana

Mgr. Olga Fidrová
vedoucí ekonomického odboru

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 24. 6. 2019

Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – splátka revolvingového úvěru Komerční banky, a.s. – DODATEK

Usnesení č. UZ/16/17/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 


Důvodová zpráva: 8.5.1. - Rozpočet Olomouckého kraje 2019 - splátka úvěru - DZ - ZOK 24.06.2019.docx
Přílohy:
8.5.1. - Rozpočet Olomouckého kraje 2019 - příloha č. 1 - přehled úvěru.xlsx